ΑΠΘ: Έφτιαξαν escape rooms που βοηθούν εταιρείες να κάνουν εύστοχες προσλήψεις

RealMINTBeyondExpo

Escape rooms για εύστοχες προσλήψεις

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ υπολογίζεται ότι χάνουν ετησίως οι εργοδότες και στην Ελλάδα, κάθε φορά που κάνουν μια κακή πρόσληψη. Μπορεί η λύση για πιο εύστοχες προσλήψεις να βρίσκεται σε εικονικά «δωμάτια απόδρασης» (escape rooms), που λειτουργούν με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), με τη λογική του παιχνιδιού σοβαρού σκοπού (serious game); Μπορούν αυτά τα ίδια «δωμάτια» να βοηθήσουν δεκαεξάχρονα παιδιά να εντοπίσουν την κλίση τους και να διερευνήσουν επαγγέλματα, που πιθανώς ταιριάζουν περισσότερο στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους; Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα φαίνεται πως είναι θετική, καθώς -με βάση δεδομένα από τους πρώτους 250 χρήστες του- το ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης προσωπικότητας «MindEscape», που βασίζεται ακριβώς σε εικονικά δωμάτια απόδρασης, δείχνει να αξιολογεί την προσωπικότητα καλύτερα από τα παραδοσιακά και πολύ πιο χρονοβόρα τεστ. Το «MindEscape» δημιουργήθηκε από ερευνητές της εταιρείας- τεχνοβλαστού «RealMint» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μέσα στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής, υπό τον καθηγητή Ιωάννη Βλαχάβα.